Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

A A A

Parteneriatul estic

Parteneriatul estic reprezintă o iniţiativă de consolidare şi aprofundare a cooperării Uniunii Europene cu statele din dimensiunea estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) a Politicii Europene de Vecinătate în vederea sprijinirii şi accelerării apropierii graduale a acestora de UE.

 

Lansată oficial la 7 mai 2009, în cadrul summit-ului Parteneriatului estic de la Praga, iniţiativa este guvernată de principiile implicării comune, diferenţierii şi condiţionalităţii, iar valorile comune precum democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum şi principiile economiei de piaţă, dezvoltării durabile şi bunei guvernări stau la baza acestui parteneriat.

 

Parteneriatul estic se încadrează în formatul de cooperare lărgit al Politicii Europene de Vecinătate, conceput în contextul extinderii UE din 2004, având ca scop evitarea creării unor linii de demarcaţie, dar şi pentru a aduce noii vecini din Europa de est şi sud mai aproape la nivel politic, economic şi de a împărtăși cu aceștia sistemul de valori al UE.

 

Parteneriatul estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni:

  • bilaterală prin semnarea și punerea în aplicare a acordurilor de asociere (AA), instituirea progresivă a zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/DCFTA) și liberalizarea regimului de vize;
  • multilaterală, care se realizează prin intermediul celor patru platforme tematice, panelurilor de lucru la nivel de experţi şi programelor pilot.

 

Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST.

 

CORLEAP este platforma care reunește statele partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar Forumul Societății Civile al PaE facilitează consolidarea rolului și asigură implicarea societății civile în realizarea obiectivelor parteneriatului, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor de asociere. În 2012 Moldova a fost prima țară non-UE care a organizat Forumul Societății Civile.

 

Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 2013, a evaluat progresele înregistrate de cele 6 state partenere stabilind obiectivele pentru perioada 2014-2015, până la reafirmarea menținerii angajamentului UE faţă de statele partenere din est și etalarea unei agende de cooperare mai aprofundate, dar în același timp diferențiate, a UE cu cei șase parteneri în cadrul summit-ului Parteneriatului estic de la Riga, 21-22 mai 2015. Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului estic a avut loc la Bruxelles la 24 noiembrie 2017.